• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2020-02-21 wynosi 93
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W_ASO, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.otwórz
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB, Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką otwórz
OT LOGISTICS S.A.2020-02-21RB, Zawarcie porozumienia z Głównym Akcjonariuszem w sprawie zasilenia płynności w formie dokapitalizowania lub pożyczki podporządkowanejotwórz
OT LOGISTICS S.A.2020-02-21RB, Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitentaotwórz
OT LOGISTICS S.A.2020-02-21RB-W, Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszyotwórz
HERKULES Spółka Akcyjna2020-02-21RB, Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczejotwórz
Arena.pl SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB_ASO, Zbycie znacznego pakietu akcjiotwórz
KREZUS Spółka Akcyjna2020-02-21RB, Rezygnacja osoby nadzorującejotwórz
FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB_ASO, Informacja o realizacji skupu akcji własnychotwórz
VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W_ASO, Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządczeotwórz
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB, Decyzja dot. zwiększenia rezerwy związanej z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych mająca wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w IV kwartale 2019 r. otwórz
PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB_ASO, Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentemotwórz
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB, Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.otwórz
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W, Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznejotwórz
IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W_ASO, Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.otwórz
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna2020-02-21RB, Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy otwórz
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna2020-02-21RB-W, Skup akcji własnych.otwórz
IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W_ASO, Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.otwórz
SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21RB-W_ASO, Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjiotwórz
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-21QSr, -otwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 1/5
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności