• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   VRG Spółka Akcyjna
Nazwa raportu:   RB-W
Tytuł raportu:   Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.
Data odebrania:   02/14/2020 05:25:52 PM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2020
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  
Numer w roku:  8
Plik raportu:  wulz9jmtk1_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  02/14/2020 05:25:52 PM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności