• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   Quantum Software SA
Nazwa raportu:   RB-W
Tytuł raportu:   Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 roku ? Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Quantum software SA za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta.
Data odebrania:   06/10/2021 10:34:10 AM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2021
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  
Numer w roku:  2
Plik raportu:  awxgmlmkh1_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  06/10/2021 10:34:10 AM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności