• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Nazwa raportu:   RB
Tytuł raportu:   Zdarzenie maj?ce wp?yw na wyniki finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. w II kwartale 2019 r.
Data odebrania:   07/11/2019 05:46:44 PM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2019
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Numer w roku:  25
Plik raportu:  wp1ulsr8y1_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  07/11/2019 05:46:44 PM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności