• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   ECHO INVESTMENT SA
Nazwa raportu:   RB
Tytuł raportu:   Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku
Data odebrania:   04/08/2021 01:22:57 PM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2021
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Numer w roku:  12
Plik raportu:  awtqsweh41_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  04/08/2021 01:22:57 PM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności