• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa raportu:   RB
Tytuł raportu:   Szacunek wp?ywu przewidywanych ogranicze? dla Huawei we wdra?aniu us?ug 5G
Data odebrania:   09/16/2020 12:58:53 PM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2020
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Numer w roku:  30
Plik raportu:  gmigznhx21_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  09/16/2020 12:58:53 PM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności