• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
 
Emitent:   ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa raportu:   RB
Tytuł raportu:   Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu listów zastawnych serii 1 wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A.
Data odebrania:   10/10/2019 03:32:49 PM
Kancelaria:   PUBLICZNA
Rok:   2019
Kwartał:  
Miesiąc:  
Podstawa prawna:  Ustawa o ofercie Art. 56 ust. 1 pkt 2 - informacje bieżące i okresowe
Numer w roku:  4
Plik raportu:  5mqib3xhc1_Raport.zip
Korekta:  Nie
Data obowiązywania:  10/10/2019 03:32:49 PM
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności