• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2019-06-12 wynosi 135
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
YOLO SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB, Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii Botwórz
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA2019-06-12RB-W, Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.otwórz
SATIS GROUP S.A.2019-06-12RB-W, Korekta raportu rocznego za 2018 rokotwórz
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB, Wypowiedzenie umów kredytowych przez Alior Bank S.A. otwórz
BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB_ASO, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ BizTech Konsulting S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku.otwórz
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB, Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacjiotwórz
ORANGE POLSKA SA2019-06-12RB, Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o. otwórz
GROCLIN SA2019-06-12RB-W, Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Groclin S.A. z Groclin Service Sp. z o.o.otwórz
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB-W, Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 9 lipca 2019 rokuotwórz
PROTEKTOR Spółka Akcyjna2019-06-12RB-W, Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. otwórz
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB-W, Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.otwórz
PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB-W, Korekta raportu bieżącego nr 24/2019otwórz
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB-W, Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 12 czerwca 2019 rokuotwórz
ENERGOAPARATURA SA2019-06-12RB, Wypłata dywidendyotwórz
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB-W, ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.otwórz
ENERGOAPARATURA SA2019-06-12RB, Powołanie członka Rady Nadzorczejotwórz
GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB_ASO, Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.otwórz
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-12RB, Podsumowanie emisji obligacji serii Yotwórz
ENERGOAPARATURA SA2019-06-12RB, Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.otwórz
ENERGOAPARATURA SA2019-06-12RB-W, Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku.otwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 6/7
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności