• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2019-09-20 wynosi 99
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
PRIMETECH Spółka Akcyjna2019-09-20RB-W, Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.otwórz
PRIMETECH Spółka Akcyjna2019-09-20RB-W, Zawiadomienie od TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.otwórz
MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB-W, Zwo?anie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzie? 17 pa?dziernika 2019 r.otwórz
PRIMETECH Spółka Akcyjna2019-09-20RB-W, Zawiadomienie od FAMUR S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.otwórz
NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB, Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności otwórz
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB-W, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. otwórz
ELEKTROBUDOWA SA2019-09-20RB-W, Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza tj. G ? ENERGY S.A. otwórz
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB-W, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. otwórz
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20PSr, -otwórz
ING BANK ŚLĄSKI SA2019-09-20RB, Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.otwórz
ELEKTROBUDOWA SA2019-09-20RB, Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.otwórz
FAMUR Spółka Akcyjna2019-09-20RB, Dopuszczenie do obrotu obligacji serii Botwórz
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB, Zarządzenie Sądu ws. przedłużenia terminu do złożenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelnościotwórz
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji2019-09-20RB, Zmiana terminu przekazania raportu okresowego otwórz
ING BANK ŚLĄSKI SA2019-09-20RB, Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.otwórz
CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB-W_ASO, Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie i dostawę urządzeń kosmetycznychotwórz
INSTAL KRAKÓW SA2019-09-20RB, Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce. otwórz
Budimex SA2019-09-20RB, ?Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg? - wybór oferty Budimex Budownictwo Sp. z o.o.otwórz
POLNORD SA2019-09-20RB, Przedterminowy wykup części Obligacji serii NS4otwórz
NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA2019-09-20RB-W_ASO, Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadaniaotwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 3/5
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności