• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2020-01-14 wynosi 91
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA2020-01-14RB-W, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT ?Kruszwica? S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. otwórz
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB-W_ASO, Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządczeotwórz
VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiejotwórz
EUROHOLD BULGARIA AD2020-01-14RB-W, Notification pursuant to Article 19, paragraph 3 of the Regulation (EU) ą596 / 2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014otwórz
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB-W, Wst?pna informacja o przychodach osi?gni?tych w IV kwartale 2019 roku - korektaotwórz
EUROHOLD BULGARIA AD2020-01-14RB-W, Notification pursuant to Article 19, paragraph 3 of the Regulation (EU) ą596 / 2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014otwórz
MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB_ASO, Przydzielenie dostępu do systemu ESPIotwórz
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB-W, Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.otwórz
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjnyotwórz
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4 otwórz
PRIMETECH Spółka Akcyjna2020-01-14RB, Podpisanie umowy przez spółkę zalężną Emitentaotwórz
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Aneks do umowy znaczącejotwórz
NEUCA SA2020-01-14RB, Zmiana kapitału zakładowegootwórz
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Nabycie obligacji własnych w celu umorzeniaotwórz
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2020-01-14WANCI-E_30.04.18, -otwórz
PLAY COMMUNICATIONS S.A.2020-01-14RB-W, Powiadomienia o transakcjach otrzymanych zgodnie z art. 19 MARotwórz
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, The beginning of the negotiations with the creditors and shareholders of the Company and its subsidiaries related to the strategical options review. otwórz
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami oraz akcjonariuszami Spółki i spółek zależnych w związku trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych otwórz
VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-14RB, Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółkiotwórz
BETACOM SA2020-01-14RB, Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.otwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 3/5
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności