• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2020-02-14 wynosi 117
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB-W, Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 rokuotwórz
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.2020-02-14RB-W, Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych w IV kwartale i całym 2019 roku oraz wynik testów na utratę wartości w Grupie Kapitałowej PGNiGotwórz
BVT SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Informacja o zakupie wierzytelnościotwórz
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14R, -otwórz
TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.otwórz
PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Realizacja prognozy finansowej w odniesieniu do zysku nettootwórz
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB-W_ASO, Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku. otwórz
GRUPA ŻYWIEC SA2020-02-14RB, Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.otwórz
MABION SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB, Otrzymanie podsumowania spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USAotwórz
GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Informacja poufna na podstawie MARotwórz
RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA2020-02-14RB-W, Wybór drugiego członka zarządu. Election of second Management Board member. otwórz
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Zmiana stanu posiadaniaotwórz
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB, Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów trwałych PGGotwórz
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB, Otrzymanie zamówienia o wartości umowy znaczącejotwórz
CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Przedmiot dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii Aotwórz
ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Zmiana nazwy projektu oraz aktualizacja terminu rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT20 dla platformy STEAM otwórz
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB, Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A. otwórz
VRG Spółka Akcyjna2020-02-14RB-W, Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.otwórz
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-14RB_ASO, Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitentaotwórz
AB INTER RAO LIETUVA2020-02-14UNI-EN, Announcement of the results for the 4th quarter of 2019 and the Annual Information for 2019 of AB INTER RAO Lietuvaotwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 2/6
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności