• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2020-09-16 wynosi 97
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.otwórz
AC SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB, Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnegootwórz
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.otwórz
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.otwórz
Arena.pl SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W_ASO, ZwoĹ?anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arena.pl S.A.otwórz
KBJ SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Objęcie dalszych 40% udziałów Softy Labs zgodnie z umową inwestycyjnąotwórz
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał.otwórz
FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Forposta S.A. w dniu 14 wrzesień 2020 roku.otwórz
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB, Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznychotwórz
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółkiotwórz
SUWARY SA2020-09-16RB, Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.otwórz
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB, Informacja o planowanym podziale spółki zależnej od emitentaotwórz
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB-W, Stanowisko Zarządu Elemental Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Elemental Holding S.A., ogłoszonego w dniu 1 września 2020 rokuotwórz
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA2020-09-16RB, Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółkiotwórz
REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Zawarcie umowy na dostawÄ? konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MWotwórz
EDISON SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych otwórz
EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Nabycie udziałów w spółce współzależnejotwórz
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA2020-09-16RB, Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu badawczo ? rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.otwórz
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB, Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji NORTH COAST S.A.otwórz
AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA2020-09-16RB_ASO, Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kontrahenta z branży spożywczejotwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 3/5
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności