• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2022-06-23 wynosi 170
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. otwórz
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA2022-06-23RB, Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rokotwórz
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku otwórz
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W_ASO, Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszyotwórz
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA2022-06-23RB, Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. otwórz
BETACOM SA2022-06-23RB, Zmiana terminu publikacji rocznego raportu okresowegootwórz
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB, Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021otwórz
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA2022-06-23RB, Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. otwórz
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 czerwca 2022 rokuotwórz
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022 r. / Submission by a shareholder of a request for amendment to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30.06.2022otwórz
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółkiotwórz
NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB, Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorcząotwórz
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Powołanie członków Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji oraz zmiany w składzie Zarządu Wielton S.A.otwórz
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA2022-06-23RB, Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. otwórz
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA2022-06-23RB-W, Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej otwórz
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB, Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej umowy ze Spółką Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiuotwórz
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA2022-06-23RB, Informacja o wypłacie dywidendy otwórz
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB-W, Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku otwórz
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA2022-06-23RB-W, Zgłoszenie projektu uchwały i treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. otwórz
SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-23RB, Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółkiotwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 2/9
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności