• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2024-05-15 wynosi 115
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023otwórz
XPLUS SPÓLKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Korekta danych opublikowanych w kwartalnych raportach okresowych Spółki otwórz
CLEAN&CARBON ENERGY SA2024-05-15RB-W, Korekta raportu rocznego za rok 2023otwórz
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.otwórz
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO2024-05-15RB, Raport aktualizujący ? podsumowanie kosztów subskrypcji na obligacje serii 23 na rzecz Funduszu Pomocy o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 EUR wyemitowane w ramach programu MTN Banku Gospodarstwa Krajowego.otwórz
REINO CAPITAL S. A.2024-05-15RB-W, Og?oszenie o zwo?aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó?ki REINO Capital S.A. na dzie? 13 czerwca 2024 r.otwórz
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB_ASO, Podpisanie znaczącej umowyotwórz
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 rokuotwórz
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna2024-05-15RB-W, Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.Aotwórz
ASSECO Poland SA2024-05-15RB-W, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.otwórz
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółkiotwórz
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Oddalenie apelacji w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.otwórz
GETIN HOLDING SA2024-05-15RB, Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Ukrainaotwórz
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwałotwórz
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku otwórz
ODLEWNIE POLSKIE SA2024-05-15RB, Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 15 maja 2024 rokuotwórz
P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.otwórz
ODLEWNIE POLSKIE SA2024-05-15RB, Podjęcie pezez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2023 rokotwórz
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna2024-05-15RB-W, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.otwórz
ODLEWNIE POLSKIE SA2024-05-15RB-W, Uchwały ppodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 15 maja 2024 rokuotwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 3/6
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności