• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt
Liczba raportów za dzień 2024-05-15 wynosi 115
EmitentData wpływuTytuł raportuPlik
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2024-05-15WANCI-E_30.04.18, -otwórz
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2024-05-15WANCI-E_30.04.18, -otwórz
Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna2024-05-15RB, Wniosek Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy otwórz
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2024-05-15WANCI-E_30.04.18, -otwórz
OT LOGISTICS S.A.2024-05-15RB, Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy otwórz
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2024-05-15WANCI-E_30.04.18, -otwórz
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Odpowiedź na pytania złożone przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowychotwórz
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu Tarczyński S.A.otwórz
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał otwórz
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB_ASO, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2024 r.otwórz
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna2024-05-15RB, Podpisanie Listu Intencyjnego dot. zakupu akcji Komex S.A. otwórz
GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Rejestracja połączenia ze spółką zależną Gi Group Support Sp. z o.o. przez Sąd Rejestrowy.otwórz
Raen SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 rokuotwórz
GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB_ASO, Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedażyotwórz
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Korekta raportu bieżącego ESPI 9/2024 z dnia 15.05.2024 roku.otwórz
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 marca 2024.otwórz
AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB-W_ASO, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 12 czerwca 2024 r.otwórz
EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB_ASO, Zakończenie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej otwórz
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku 2023 oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorcząotwórz
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA2024-05-15RB, Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za I kwartał 2024 r.otwórz
liczba odsłon: 22978531
Strona - 5/6
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności